SERVICII DE MEDIERE

  • Drept civil
  • Revendicări, Pretenţii, Evacuări, Grăniţuiri, Obligaţii de a face, Partaje, Raporturi locative, etc.

  • Dreptul familiei
  • Divorţuri, Partaje bunuri comune, Încredinţări minori, etc. Medierea poate fi considerată o metodă adecvată ce permite părintilor să organizeze, să reorganizeze custodia si dreptul la vizită şi/sau să rezolve neînţelegerile apărute ulterior hotărârilor care privesc aceste chestiuni.

  • Dreptul penal
  • Plângeri prealabile. Dispozitiile din legea medierii se aplică cu precădere în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Nici în restul cauzelor penale medierea nu este exclusă, putându-se soluţiona pe această cale o multitudine de aspecte survenite în cadrul procesului penal (cel mai bun exemplu este cel referitor la soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal, acest lucru se poate realiza în orice fel de cauză penală prin mediere). 

  • Litigii de muncă
  • Drepturi băneşti, Desfacerea Contractului Individual de Muncă etc.

  • Dreptul comercial

Somaţii de plata, Acţiuni în pretenţii etc. Medierea conflictelor în afaceri reprezintă o soluţie elegantă şi avantajoasă pentru părţile aflate în conflict. Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti, asociaţie non-profit care desfăşoară o activitate de interes public, vă poate ajuta în medierea oricărui tip de conflict comercial existent între societăţile comerciale sau între persoane fizice şi societăţi comerciale. În orice contract comercial, părţile pot introduce o clauză de mediere, potrivit căreia, înainte de a apela la instanţă sau arbitraj se încearcă soluţionarea litigiului prin mediere.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ

Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti oferă şi servicii de consultanţă pentru realizarea şi implementarea unor sisteme de soluţionare a conflictelor la nivelul fiecărei societăţi comerciale, care să permită o rezolvarea rapidă şi sigură a conflictelor chiar la locul apariţiei acestora.
Medierea conflictelor în afaceri conduce la o creştere a profitului societăţilor comerciale implicate în această procedură, o rezolvare mai rapidă a disputelor, precum şi creşterea productivităţii muncii. De asemenea, prin mediere se reduce ostilitatea şi climatul conflictual, se previne apariţia altor conflicte, se conservă şi se întăresc relaţiile de afaceri existente. De asemenea, medierea permite găsirea unei soluţii creative de rezolvare a conflictului, prin care se satisfac nevoile şi interesele ambelor părţi aflate în conflict, astfel încât niciunul dintre participanţii la mediere nu va avea de pierdut.

 

Design downloaded from free website templates.