Asociaţia “Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” a fost înfiinţată în anul 2008 şi este o organizaţie neguvernamentală, non profit şi apolitică, având drept scopuri principale:
-  promovarea, sprijinirea, studiul şi practica medierii;
- organizarea de programe şi cursuri de specialitate pentru pregătirea şi perfecţionarea mediatorilor profesionişti;
- consultanţă în domenii de specialitate, spre exemplu, mediere şi cursuri de mediere, management, comunicare, negociere etc.;
- popularizarea medierii în România.

Pentru realizarea scopurilor menţionate, Asociaţia “Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” (CMPB) şi-a propus o serie de obiective, dintre care menţionăm:
  • organizarea de seminarii de lucru pentru perfecţionarea tehnicilor de mediere;  
  • organizarea de conferinţe publice pentru promovarea medierii;
  • publicări de materiale specifice;
  • colaborări cu diverse organizaţii, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice;
  • colaborarea cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate.

În luna aprilie 2009, după afilierea CMPB la Uniunea Centrelor de Mediere din România, asociaţia noastră a încheiat cu Centrul de Mediere Craiova un Contract de Subfinantare, care face parte dintr-un amplu program de promovare a medierii la nivel naţional şi care, în acelaşi timp, este parte integrantă din Grantul încheiat între Asociaţia Centrul de Mediere Craiova şi Ambasada Statelor Unite la Bucureşti.
În cadrul acestui proiect, CMPB a organizat în cursul anului 2009 o conferinţă pentru promovarea medierii, tema acestui eveniment fiind „Medierea - metoda eficientă de rezolvare a conflictelor”. Magistraţii care au fost prezenţi la aceasta conferinţă şi-au exprimat deschiderea în sensul participării active la promovarea concretă a acestei metode de soluţionare a conflictelor. Ca atare, suntem implicaţi alături de magistraţi în diverse proiecte pentru promovarea medierii, seminarii de lucru şi mese rotunde.
De asemenea, în data de 16.11.2009, CMPB a participat la Curtea de Apel Bucureşti la seminarul cu tema „Instituţia medierii în dreptul românesc şi în dreptul comunitar". Seminarul s-a înscris în cadrul protocolului nr. 1 din 4 martie 2009 de promovare a medierii încheiat pentru o durată de trei ani între Asociaţia Centrul de Mediere Craiova şi Asociaţia Magistraţilor din România.

În data de 17 februarie 2010, la iniţiativa Asociaţiei "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti" a fost organizat la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti seminarul cu tema „Instituţia medierii în dreptul românesc şi în dreptul Uniunii Europene". Acesta reprezintă al doilea eveniment organizat în Bucureşti în cadrul seminariilor desfăşurate de către asociaţia noastră în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România şi Asociaţia „Centrul de Mediere Craiova”. Seminarul a fost urmat de încheierea unui protocol permanent de colaborare între Asociaţia "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti" si Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,în vederea promovării medierii şi a Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.

În data de 22 aprilie 2010, Asociaţia ”Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi Judecătoria sectorului 3 Bucureşti au semnat Protocolul permanent de promovare a medierii şi a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. Acest protocol a fost perfectat după desfăşurarea în data de 16 aprilie 2010 la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, a unui seminar la care au participat atât judecători aparţinând Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti, cât şi judecători care activează în cadrul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Asociaţiei ”Centrul Mediatorilor Profesionisti – Bucureşti”.
Tot în urma organizării seminarului precizat mai sus, Asociaţia ”Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” a semnat în data de 27 aprilie 2010 cu Judecătoria sectorului 5 Bucureşti Protocolul permanent de promovare a medierii şi a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.
Protocoalele încheiate între Asociaţia ”Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi cele trei instanţe din Bucureşti prevăd colaborarea în vederea informării magistraţilor şi a personalului auxiliar al Judecătoriilor cu privire la legislaţia internă şi internaţională privind medierea. De asemenea, Protocolul vizează informarea magistraţilor asupra avantajelor pe care instituţia medierii le aduce în activitatea acestora, a justiţiei în general, prin diminuarea numărului de cauze aflate pe rolul instanţelor, reducerea cheltuielilor pentru soluţionarea unui litigiu şi îmbunătăţirea actului de justiţie. Protocolul cuprinde şi dispoziţii referitoare la promovarea instituţiei medierii, precum şi organizarea de activităţi specifice în domeniul medierii, în cadrul programelor de formare continuă de la nivelul Judecătoriilor şi Parchetelor de pe lângă Judecătorii.

De asemenea, asociaţia noastră are în derulare programe de promovare a medierii prin organizarea de seminarii şi la sediul altor instanţe din Bucureşti, urmând să încheie protocoale de colaborare, în scopul mai sus precizat.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că membrii CMPB au elaborat o serie de materiale în legatură cu medierea şi diversele domenii în care poate fi aplicată această metodă de soluţionare a conflictelor (medierea în afaceri, medierea în domeniul bancar şi al asigurărilor, medierea familială şi medierea în domeniul medical), o parte din acestea fiind publicate în Revista Româna de Mediere on-line, altele urmând a fi publicate în curând.
În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea un număr de 20 de mediatori de diferite profesii - avocaţi, profesori, ingineri, jurişti etc. Mediatorii sunt persoane neutre, care au o pregătire specială în domeniu, fiind autorizaţi de Consiliul de Mediere. Mediatorii facilitează comunicarea dintre părţi, asistă părţile în procesul de negociere, ajută părţile în găsirea propriilor soluţii şi, de asemenea, ajută părţile să ajungă la un acord pentru rezolvarea disputei.
Medierea se bazeaza pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Design downloaded from free website templates.